• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/08/2017

KẾ HOẠCH

Tập huấn giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng

và an ninh trình độ trung cấp, cao đẳng sư phạm, đại học năm 2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 về nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN). Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho giảng viên giảng dạy môn học GDQPAN trình độ trung cấp sư phạm (TCSP), cao đẳng sư phạm (CĐSP), đại học (ĐH) năm 2017 như sau:

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/08/2017
Kế hoạch tập huấn giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ trung cấp, cao đẳng sư phạm, đại học năm 2017
Số ký hiệu 521/KH-BGDĐT Ngày ban hành 04/08/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...