• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/08/2017

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016 - 2017, nhiều địa phương, nhà trường đã tổ chức tốt phương thức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm (mô hinh trường học mới)...

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/08/2017
Về việc rà soát, đảm bào các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới
Số ký hiệu 3459/BGDĐT-GDTrH Ngày ban hành 08/08/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...