• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/07/2017
Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

  - Các đại học; học viện; trường đại học; trường cao đẳng sư phạm; trường trung cấp sư phạm

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua"Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm; các đơn vị thuộc , trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị).

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/07/2017
Về việc Hướng dẫn thực hiện Phong trào "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016 - 2020
Số ký hiệu 3282/BGDĐT-TĐKT Ngày ban hành 28/07/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...