• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/07/2017

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp số liệu liên quan với các nội dung như sau:

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/07/2017
Cung cấp số liệu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo
Số ký hiệu 2996/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành 13/07/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...