• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 21/03/2017

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Kế hoạch Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số năm 2017 (Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 2/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau.

1. Xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số

Chỉ đạo rà soát việc xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số (DTTS) trong các cơ sở giáo dục mầm non theo bộ tiêu chí (phụ lục kèm theo). Trong quá trình xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt (TCTV), cần chú ý: phân loại khả năng tiếng Việt của trẻ để có phương pháp, nội dung TCTV phù hợp với đối tượng trẻ; tăng thời lượng tập nói tiếng Việt, đặc biệt là đối với những trẻ mới ra lớp, khả năng giao tiếp tiếng Việt còn hạn chế; tạo cơ hội giao tiếp cho trẻ mọi lúc mọi nơi; lồng ghép tăng cường tiếng Việt vào các hoạt động giáo dục. Chú ý cung cấp đầy đủ tài liệu, học liệu cho giáo viên và trẻ nhằm đảm bảo chất lượng tăng cường tiếng Việt.

2. Bồi dưỡng nội dung, phương pháp tăng cường tiếng Việt

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán ở tất cả các tỉnh, thành phố có trẻ em người DTTS trên cả nước và nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ tại một số tỉnh (Dự kiến tháng 6/2017). Sở giáo dục và đào tạo bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán, nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ tham gia tập huấn do Bộ tổ chức, đồng thời chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện: cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu để tổ chức triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ (nếu có) ở các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt đối với những nơi giáo viên dạy lớp ghép nhiều dân tộc và nhiều độ tuổi, giáo viên dạy trẻ vùng 100% đồng bào DTTS sống biệt lập.

3. Công tác xã hội hóa

 Phối hợp với đoàn Thanh niên, hội Phụ nữ xây dựng các câu lạc bộ đọc sách tại thôn bản, hướng dẫn cha mẹ trẻ tạo dựng môi trường tiếng Việt tại nhà và tăng cường giao tiếp với trẻ. Tổ chức cho các em mẫu giáo 5 tuổi giao lưu với học sinh tiểu học, tham gia ngày hội nói tiếng Việt; phối hợp với hội phụ huynh, già làng trưởng bản sưu tầm các tác phẩm văn học dân gian (truyện thơ, sử thi, câu đố, các bài hát ru…) của người dân tộc thiểu số để dùng trong các nhà trường; khuyến khích phụ huynh, các tổ chức đóng góp đồ dùng, đồ chơi, vật dụng sinh hoạt địa phương để sử dụng trong hoạt động TCTV.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc  phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Mầm non (GDMN) số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc liên hệ với đồng chí  Nguyễn Thị Minh Thảo, chuyên viên Vụ GDMN, điện thoại 0438684670; DĐ: 0984.140.181, email: ntmthao@moet.edu.vn./.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 21/03/2017
Công văn số 1099/BGDĐT-GDMN về việc Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non
Số ký hiệu 1099/BGDĐT-GDMN Ngày ban hành 21/03/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Hiếu
Ngày có hiệu lực 21/03/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...