• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh
học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017
_________

Thực hiện Quyết định số 99 /QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017, căn cứ Quyết định số 447 /QĐ-BGDĐT ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh  trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ở các sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện và giao lưu giữa các nhà trường, các sở giáo dục và đào tạo.

- Thông qua Hội thao phát hiện những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, xây dựng nhân rộng điển hình; đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Các nội dung thi phải nằm trong chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức Hội thao đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn.

- Qua Hội thao các sở giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông tiếp tục rút kinh nghiệm về phương pháp, nội dung giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, có kế hoạch tổ chức tốt Hội thao những năm tiếp theo.

II. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đối tượng

Là học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông trên toàn quốc năm học 2016-2017 được các sở giáo dục và đào tạo tuyển chọn, có đủ sức khỏe (chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền: cấp huyện, quận và tương đương), có đạo đức tốt, có năng lực và kết quả học tập tốt về môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm.

2. Thành phần

Mỗi sở giáo dục và đào tạo thành lập 01 đội tuyển tham dự Hội thao, gồm:

- Lãnh đạo cấp Sở (hoặc cán bộ cấp Phòng) làm trưởng đoàn;

- Huấn luyện viên;

- 03 vận động viên lớp 10;

- 03 vận động viên lớp 11;

- 03 vận động viên lớp 12.

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm về sức khỏe và nhân sự tham gia Hội thao của đơn vị mình.

III. NỘI DUNG THI

1. Nội dung Hội thao

1. 1. Tập thể (bắt buộc)

- Hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh (thi trắc nghiệm);

 - Đội ngũ tiểu đội;

- Hát đồng ca (quốc ca).

1. 2. Cá nhân

a) Lớp 10

- Đội ngũ từng người không có súng;

- Băng bó, cứu thương;

b) Lớp 11

- Ném lựu đạn trúng đích;

- Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày;

c) Lớp 12

- Bắn súng tiểu liên AK bài 1b;

- Kỹ thuật vận động trên chiến trường;

- Chạy vũ trang 800 m, có vác súng AK (nam, nữ).

2. Nội dung thi tự chọn

- Biểu diễn võ thuật cá nhân;

 - Biểu diễn võ thuật tập thể.

Căn cứ vào đăng ký của các đoàn, nếu đủ số lượng cơ cấu giải, Ban tổ chức mới đưa vào nội dung thi.

3. Hoạt động giao lưu

- Tổ chức giao lưu Văn nghệ: mỗi đầu mối đơn vị chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ (đơn ca, song ca, tốp ca hoặc múa) để tham gia chương trình giao lưu văn nghệ tại Hội thi.

- Tổ chức thi đấu giao hữu thể thao giữa các đội: các đầu mối đăng ký VĐV có năng khiếu bóng đá, bóng chuyền để Ban tổ chức xếp đội và tổ chức thi đấu giao hữu thể thao vào giờ nghỉ buổi chiều.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017 dự kiến tổ chức từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017 (trước Hội thao chậm nhất 10 ngày sẽ thông báo cụ thể ngày, giờ, địa điểm).

2. Địa điểm

Tại Thành phố Hà Nội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí

- Các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chi trả kinh phí ở, đi, về, công tác phí và hỗ trợ tiền ăn (nếu có) cho các thành viên trong đoàn tham gia Hội thao.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức Hội thao.

2. Đăng ký dự thi

a. Hồ sơ

- 01 bản danh sách Đoàn tham gia Hội thao (theo mẫu đính kèm);

- Mẫu khai Vận động viên dự thi và 02 ảnh màu 3x4 (để làm thẻ);

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khỏe tham gia Hội thao.

b. Thời gian đăng ký

Các sở giáo dục và đào tạo nộp danh sách đoàn tham gia Hội thao về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/3/2017.

Địa chỉ: Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

3. Tổ chức thực hiện

- Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện tốt Hội thao cấp cơ sở và lựa chọn đội tuyển tham gia Hội thao toàn quốc lần thứ II năm 2017.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ GDQP) để cùng phối hợp giải quyết (Liên hệ điện thoại: 0438.684158; đ/c Hoàng Văn Tòng: 0985.199909 - Email: hvtong@moet.edu.vn; đ/c Nguyễn Quốc  Vượng: 0979.553268 -  Email: nqvuong@moet.edu.vn.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Kế hoạch Tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh ​học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017
Số ký hiệu 86/KH-BGDĐT Ngày ban hành 15/02/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực 15/02/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...