• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2016

Kính gửi: Các trường và đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính (Thông tư số 108) về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị rà soát lại các khoản chi tiêu, tạm ứng từ dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2016 để xử lý kịp thời, trong đó lưu ý các nội dung sau:

- Đối với số dư dự toán và số dư tạm ứng của các nhiệm vụ chưa kịp thực hiện giải ngân, thanh quyết toán với ngân sách nhà nước, cần thiết phải kéo dài thời gian chi tiếp vào năm 2017 nhưng không thuộc diện được chuyển sang năm sau theo chế độ quy định (phải xét chuyển số dư): Đơn vị phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét chuyển số dư gồm: Văn bản đề nghị chuyển số dư, các tài liệu có liên quan đến tiến độ triển khai nhiệm vụ, bản xác nhận số dư của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (bản chính) theo biểu số 02/ĐVDT của Thông tư số 108.

- Đối với số dư dự toán và số dư tạm ứng của các nhiệm vụ được chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp theo chế độ quy định mà không phải xét chuyển dư, đơn vị phải đối chiếu số dư với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch theo Biểu số 03/ĐVDT của Thông tư số 108 để đề nghị Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển số dư ngân sách sang năm 2017 tiếp tục sử dụng, đồng thời gửi 01 biểu 03/ĐVDT về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, tổng hợp.

Đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ xét chuyển số dư về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 05/2/2017 để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. Sau thời hạn nêu trên, Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về số dự toán bị hủy hoặc số dư tạm ứng bị thu hồi, không hoàn thành nhiệm vụ trong việc điều hành dự toán ngân sách./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2016
Công văn số 6313/BGDĐT-KHTC về việc xử lý số dư dự toán và số dư tạm ứng ngân sách năm 2016
Số ký hiệu 6313/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành 28/12/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Trần Tú Khánh
Ngày có hiệu lực 28/12/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...