• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/01/2017
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2017
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo,
  - Các cơ sở giáo dục đại học,
  - Các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.

Để có cơ sở lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục theo quy định; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tiến hành đánh giá, tổng kết việc thi hành Luật giáo dục 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 2009. Trên cơ sở đó đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung và nêu rõ lý do đề xuất.

Báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 6 tháng 02 năm 2017, đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: cttmai@moet.edu.vn.

Nếu cần trao đổi thông tin, đề nghị liên hệ số điện thoại: 043.6230482 (đ/c Cao Thị Thanh Mai).

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/01/2017
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2017
Công văn số 67/BGDĐT-PC về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
Số ký hiệu 67/BGDĐT-PC Ngày ban hành 09/01/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực 09/01/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...