• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị quyết số 223-NQ/BCSĐ ngày 23/12/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động ông Phạm Ngọc Phương, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến công tác tại Viện Nghiên cứu thiết kế trường học và bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu thiết kế trường học đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2016
Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
Số ký hiệu 6058/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 26/12/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Ngày có hiệu lực 26/12/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...