• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/12/2016

Kính gửi:  Các sở giáo dục và đào tạo

Thời gian qua, nhìn chung các địa phương đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội, góp phần giúp giáo viên làm tổng phụ trách Đội yên tâm công tác, cống hiến cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở các trường học. Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc tuyển chọn, sử dụng và bố trí công việc giảng dạy cho giáo viên sau thời gian làm công tác Đội hoặc không đảm bảo định mức số lượng giáo viên làm tổng phụ trách Đội theo quy định. Mặt khác, ở nhiều trường học, giáo viên làm tổng phụ trách Đội còn kiêm nhiệm quá nhiều công việc, ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức các hoạt động và phong trào thiếu nhi trong các trường học.

Để thực hiện tốt hơn các quy định về chế độ, chính sách cũng như nâng cao năng lực giáo viên làm tổng phụ trách Đội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện đúng các quy định về chế độ, chính sách đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội như đối với giáo viên cùng cấp học, bao gồm: chế độ lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp vùng miền; đánh giá; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thi/xét thăng hạng; thi đua, khen thưởng,…

2. Tiếp tục thực hiện các quy định về chế độ, chính sách riêng đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội tại các văn bản hiện hành:

- Về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình chọn, cử, thời gian được cử, bố trí, sử dụng, khen thưởng: trong thời gian chờ quy định mới, các địa phương vẫn thực hiện nội dung này tại Thông tư liên tịch số 23/TTLN ngày 15/01/1996 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường phổ thông.

- Về phụ cấp trách nhiệm: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Về định mức, biên chế: thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

- Về định mức giờ dạy: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

3. Việc tuyển chọn, cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội cần lưu ý các vấn đề sau:

a) Thực hiện nghiêm túc quy trình hiệp y với Hội đồng đội huyện trước khi có quyết định cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội. 

b) Khi xây dựng đề án vị trí việc làm của các trường cũng như của phòng giáo dục và đào tạo, cần có vị trí việc làm thực hiện nhiệm vụ tổng phụ trách Đội. Đặc biệt lưu ý vấn đề phân công thực hiện và bố trí, sắp xếp việc giảng dạy cho giáo viên trong và sau khi hết thời gian được cử làm tổng phụ trách Đội.

c) Trong thời gian giáo viên được cử làm tổng phụ trách Đội, ngoài nhiệm vụ đảm nhiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi, các nhà trường cần khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường như: giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn, hội thi giáo viên dạy giỏi, các khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo... để giáo viên trong thời gian làm tổng phụ trách Đội vẫn duy trì và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của mình.

Giáo viên làm tổng phụ trách Đội thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên hàng năm theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Trong đó, các địa phương cần linh hoạt sử dụng thời gian bồi dưỡng 30 tiết (của nội dung 2 - Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học) để giáo viên làm tổng phụ trách Đội được tham gia bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đội.

d) Thực hiện nghiêm các quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội, tạo điều kiện để giáo viên làm tổng phụ trách Đội có thời gian làm việc theo đúng quy định của pháp luật về lao động và viên chức, đảm bảo có thời gian đầu tư, tổ chức có hiệu quả các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.

đ) Thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng hàng năm để khích lệ, động viên giáo viên làm tổng phụ trách Đội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Đội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, thường xuyên tiến hành hoạt động kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và phát hiện, xử lý kịp thời những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên tổng phụ trách Đội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện các nội dung trên, nếu có những vấn đề còn vướng mắc, đề nghị các địa phương báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 043 623 0502) để chỉ đạo, giải quyết./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/12/2016
V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên làm TPT Đội
Số ký hiệu 6298/BGDĐT-NGCBQLCSGD Ngày ban hành 27/12/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...