• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/12/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 22/12/2016
Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và
trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và các trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ GD&ĐT báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam trong giai đoạn 2014-2016.

Báo cáo của đơn vị yêu cầu tổng hợp kết quả đạt được, nêu khó khăn, tồn tại và đề xuất kiến nghị với các bộ/ngành liên quan. Số liệu thống kê chi tiết cung cấp theo biểu mẫu gửi kèm.

Các đơn vị gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội) và bản mềm theo địa chỉ: vukhcns@moet.edu.vn và vukhcns@moet.gov.vn trước ngày 31/12/2016.

Mọi thông tin xin liên hệ Bà Nguyễn Thúy Loan; điện thoại: 0945684448.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc và gửi về Bộ đúng thời hạn để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/12/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 22/12/2016
Công văn số 6256/BGDĐT-KHCNMT về việc báo cáo việc thực hiện NĐ 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là NVNONN và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại VN
Số ký hiệu 6256/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 22/12/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Nam Tú
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 22/12/2016