• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2016
Kính gửi:  
  - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;
  - Các trường đại học, cao đẳng (Theo danh sách gửi kèm).

Để thực hiện tốt việc ra đề kiểm tra định kì đối với các môn học tại các thời điểm theo quy định trong Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp tỉnh và đại diện giảng viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên tiểu học, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp tỉnh và đại diện giảng viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên tiểu học về việc xây dựng đề kiểm tra định kì.

- Thống nhất nguyên tắc chung, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và rèn luyện kĩ năng ra đề kiểm tra định kì theo ma trận.

- Chuẩn bị đội ngũ giảng viên cốt cán có khả năng tập huấn, hỗ trợ cho các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học ở địa phương về thực hiện xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì đối với các môn học.

2. Thời gian và địa điểm

a) Tập huấn khu vực phía Bắc (Theo danh sách gửi kèm):

- Thời gian: 02 ngày, ngày 27-28/12/2016; Khai mạc lúc 8h00 ngày 27/12/2016

- Địa điểm: Khách sạn  Kim Liên, số 5-7 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

b) Tập huấn khu vực phía Nam (Theo danh sách gửi kèm):

- Thời gian: 02 ngày, ngày 29- 30/12/2016; Khai mạc 8h00 ngày 29/12/2016.

- Địa điểm: Khách sạn Đại Nam, số 79 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Số lượng và thành phần

- Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo cử 7 đại biểu, bao gồm: 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên Phòng Giáo dục tiểu học thuộc Sở, 01 hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường tiểu học, 04 giáo viên cốt cán (trong đó có 01 giáo viên Tiếng Anh và 01 giáo viên Tin học).

 - Mỗi trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên tiểu học cử 01 đại biểu.

4. Kinh phí

Kinh phí đi lại, ăn, ở của học viên do đơn vị cử người tham gia tập huấn chi trả theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2016
Công văn số 6248/BGDĐT-VP về việc tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
Số ký hiệu 6248/BGDĐT-VP Ngày ban hành 22/12/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Chánh văn phòng Nguyễn Đình Mạnh
Ngày có hiệu lực 22/12/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...