• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2016
Kính gửi:  
  - Các sở giáo dục và đào tạo;
  - Các trường dự bị đại học dân tộc;
  - Trường Dự bị Đại học TP Hồ Chí Minh, 
Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, 
Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80;
  - Khoa dự bị dân tộc Trường Đại học Cần Thơ, 
Khoa dự bị và tạo nguồn Trường Đại học Tây Nguyên, 
Khoa dự bị Trường Đại học Trà Vinh.

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 4406/BGDĐT-GDDT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường dự bị đại học dân tộc, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Khoa dự bị dân tộc Trường Đại học Cần Thơ, Khoa dự bị và tạo nguồn Trường Đại học Tây Nguyên,                      Khoa dự bị Trường Đại học Trà Vinh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc.   

Các đơn vị căn cứ Công văn số 4406/BGDĐT-GDDT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu theo đề cương và các biểu mẫu (gửi kèm).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục dân tộc) trước ngày 31/01/2017 theo địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội; email: vugddt@moet.edu.vn.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.  

https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/2088/6073_bgddt_gddt.pdf?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2016
Công văn số 6073/BGDĐT-GDDT về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc
Số ký hiệu 6073/BGDĐT-GDDT Ngày ban hành 12/12/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc Trần Ngọc Sơn
Ngày có hiệu lực 12/12/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...