• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 13/12/2016
Kính gửi: - Đại học, Học viện
  - Các trường đại học và cao đẳng sư phạm

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg (Chỉ thị 10) năm 2016, căn cứ  Kế hoạch số 765/KH-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị 10 cho các trường đại học, cao đẳng năm 2016. Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị tập huấn cho đối tượng là đại diện lãnh đạo đơn vị/ban/phòng/khoa; cán bộ quản lý và giảng viên giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tất cả các đại học (ĐH), học viện (HV), trường ĐH và cao đẳng sư phạm (CĐSP) trên toàn quốc (trừ các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các trường thuộc hệ thống các trường Đảng).

Hội nghị tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua mạng (web conferencing), với 6 điểm cầu. Điểm cầu chính tại: Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; 05 điểm cầu khác đặt tại: ĐH Thái Nguyên, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cụ thể như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ trong việc giảng dạy nội dung PCTN trong các ĐH, HV, trường ĐH và trường CĐSP;

- Hướng dẫn cách thức tổ chức, hình thức giảng dạy nội dung PCTN trong các chương trình đào tạo chuyên về luật và không chuyên về luật theo công văn chỉ đạo số 4145/BGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ;

- Triển khai thực hiện Chỉ thị 10 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

2. Nội dung

- Hướng dẫn các ĐH, HV, trường ĐH và trường CĐSP chỉ đạo và tổ chức đưa nội dung PCTN vào giảng dạy theo đúng tinh thần Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 10 của Bộ GDĐT;

- Các thông tin mới liên quan đến công tác PCTN và việc giảng dạy nội dung PCTN trong các cơ sở giáo dục, đào tạo;

- Kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy.

- Giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Thời gian, lộ trình triển khai

- Từ ngày 19 đến 28/12/2016 các đại biểu tham dự Hội nghị truy cập trang thông tin điện tử của Thanh tra Bộ tại địa chỉ http://thanhtra.moet.gov.vn/ để tải về các tài liệu liên quan và tự in ấn (nếu cần). Trong quá trình nghiên cứu tài liệu, các học viên có thể gửi trước các câu hỏi thảo luận cho Ban tổ chức Hội nghị qua địa chỉ email: taphuanct10-dhcd2016@moet.gov.vn để tổng hợp.

 - Ngày 23 đến 27/12/2016, tiến hành kiểm tra kỹ thuật: Thử nghiệm kết nối giữa các điểm cầu;  kiểm tra và đánh giá kỹ thuật, trang thiết bị; các điểm cầu chủ động liên lạc với đầu mối kỹ thuật của Bộ GDĐT theo thông tin dưới đây để kiểm tra kỹ thuật.

- Ngày 28/12/2016, Ban Tổ chức đề nghị tất cả các điểm cầu kết nối họp thử nghiệm vào hệ thống họp trực tuyến VMEET PRO tại phòng họp chính thức của các điểm cầu; đăng nhập hệ thống với tên đăng nhập và mật khẩu đã nêu trong tài liệu kèm theo (tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kết nối phòng họp đã gửi cho các điểm cầu tại cuộc họp ngày 01/12/2016).

- Ngày 29/12/2016: Từ 7h00 rà soát kỹ thuật trước khi khai mạc Hội nghị; từ 8h00 tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Chỉ thị 10 cho các ĐH, HV, trường ĐH và trường CĐSP do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng chủ trì.

4. Thành phần tham dự Hội nghị trực tuyến ngày 29/12/2016

Mỗi đơn vị tham dự Hội nghị cử 3-5 người, gồm:

- Đại diện lãnh đạo đơn vị/ban/phòng/khoa phụ trách việc giảng dạy nội dung PCTN;

- Đại diện giảng viên giảng dạy nội dung PCTN của đơn vị.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với 06 đơn vị đặt điểm cầu

- Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, giao đầu mối kỹ thuật, lãnh đạo phụ trách phù hợp để tổ chức cho các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến vào ngày 29/12/2016;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT (qua Thanh tra Bộ) về việc tham dự của các đơn vị tại điểm cầu ngay sau khi kết thúc Hội nghị.

2. Đối với các đơn vị tham dự Hội nghị tại điểm cầu

- Cử và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy nội dung PCTN tham dự Hội nghị theo phân công của Bộ GDĐT tại điểm cầu đầy đủ, chất lượng (danh sách phân công các đơn vị tham dự tại 06 điểm cầu gửi kèm theo);

- Chi trả tiền công tác phí cho đại biểu tham dự Hội nghị theo các quy định hiện hành;

- Tải và in các tài liệu phục vụ cho đại biểu tham dự Hội nghị.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. (Đ/c Ngô Đức Thắng, TTVC, ĐT: 0912.577.486, ndthang@moet.edu.vn) và Bộ phận kỹ thuật của Cục Công nghệ thông tin: Đ/c Đỗ Dũng Hà, ĐT: 0983.968.883, dungha@moet.edu.vn; Đ/c Bùi Thanh Duy, ĐT: 0946.109.901, btduy@moet.edu.vn./.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.  

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 13/12/2016
Công văn số 6087/BGDĐT-TTr về việc Triệu tập Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các trường đại học, cao đẳng
Số ký hiệu 6087/BGDĐT-TTr Ngày ban hành 13/12/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Chánh Thanh tra Tống Duy Hiến
Ngày có hiệu lực 13/12/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...