• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 09/12/2016

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị công tác thanh tra giáo dục toàn quốc, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đổi mới thanh tra giáo dục theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, trong đó tập trung làm rõ: kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

 - Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm; tăng cường phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục.

2. Nội dung

Đánh giá một số kết quả nổi bật; những khó khăn, hạn chế; nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục. Trong đó tập trung vào những vấn đề sau:

- Nội dung thanh tra: tập trung vào việc đổi mới quản lý giáo dục; các vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề “nóng” trong hoạt động giáo dục và đào tạo được dư luận xã hội quan tâm;

- Tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra: kiện toàn tổ chức, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thanh tra và cộng tác viên thanh tra;

- Chuẩn hóa các quy trình thanh tra và xử lý sau thanh tra;

- Công tác phối hợp Thanh tra Bộ với thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố; Sở GDĐT với Thanh tra tỉnh; Phòng GDĐT với Thanh tra huyện.

3. Thời gian và hình thức tổ chức

- 1/2 ngày, khai mạc 8 giờ 00 ngày 19/12/2016.

- Hội nghị trực tuyến (video conferencing) qua hệ thống phòng họp của Tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPT) và phòng họp của VNPT tại các địa phương (cấp tỉnh).

4. Thành phần dự Hội nghị

- Đại biểu mời: đại diện Lãnh đạo UBND cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo UBND cấp huyện, Thanh tra huyện.

- Đại biểu dự: Lãnh đạo sở, Thanh tra sở, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn của sở; Phòng GDĐT các quận, huyện; thủ trưởng và cán bộ làm công tác thanh tra tại các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn; Cộng tác viên thanh tra giáo dục.

5. Tổ chức thực hiện

- Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị tại điểm cầu của địa phương;

- Sở GDĐT: có giấy mời và giấy triệu tập đại biểu dự hội nghị theo thành phần nêu trên; Phối hợp với VNPT tại địa phương chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất phù hợp để tổ chức Hội nghị;

- Sở GDĐT Hà Nội: có giấy mời và giấy triệu tập đại biểu dự hội nghị theo thành phần như các địa phương (trừ các trường đại học trên địa bàn); phối hợp với Thanh tra Bộ GDĐT để chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị tại điểm cầu Bộ GDĐT (Tòa nhà Tập đoàn VNPT, số 57, phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, TP Hà Nội);

- Từ ngày 14/12/2016 (Thứ tư), các Sở GDĐT truy cập trang thông tin điện tử của Thanh tra Bộ tại địa chỉ http://thanhtra.moet.gov.vn/ để tải về các tài liệu liên quan, gửi cho các đại biểu tham dự nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu. Mỗi ý kiến phát biểu cần giới hạn trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 phút. Trường hợp còn nội dung chưa được phát biểu trong hội nghị, các Sở có thể tổng hợp, gửi về Ban tổ chức Hội nghị qua địa chỉ email: thanhtradiaphuong@moet.gov.vn để tổng hợp.

- Ngày 18/12/2016  (Chủ nhật), từ 15h00, Ban Tổ chức đề nghị đại diện lãnh đạo và đầu mối kỹ thuật của 63 Sở GDĐT đến điểm cầu tại địa phương (phòng họp của VNPT) để kiểm tra, kết nối họp thử nghiệm với điểm cầu Bộ GDĐT.

Trân trọng./.

https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/2085/cong van 6060-bgdđt-09-12-16.pdf?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 09/12/2016
Công văn số 6060/BGDĐT-VP về việc dự Hội nghị công tác thanh tra giáo dục toàn quốc
Số ký hiệu 6060/BGDĐT-VP Ngày ban hành 09/12/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Chánh văn phòng Nguyễn Đăng Hợp
Ngày có hiệu lực 09/12/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...