• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2016
Kính gửi:  
  - Các sở giáo dục và đào tạo;
  - Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng
sư phạm và trung cấp sư phạm.

Thực hiện kế hoạch hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục năm 2016 và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm triển khai các hoạt động hưởng ứng, cụ thể như sau:

1. Thời gian phát động và hưởng ứng: từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2016.

2. Chủ đề hưởng ứng: “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”.

3. Các hoạt động hưởng ứng

- Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường cần ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương triển khai các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

- Triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện truyền thông của nhà trường về Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và các văn bản quy phạm pháp luật khác, đặc biệt chú trọng truyền thông về chống kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS, về các biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV và lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên; truyền thông vận động đưa trẻ nhiễm HIV đến trường học hòa nhập với trẻ không nhiễm HIV và chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ nhiễm HIV.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS như Lễ ra quân phát động, Lễ mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (ngày 01 tháng 12 năm 2016) tại các địa phương, đơn vị vào thời điểm: Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và cần được tổ chức trước hoặc trong ngày mở đầu Tháng hành động (ngày 10/11/2016). Các cuộc mít tinh và diễu hành quần chúng nên được tổ chức vào thời điểm thuận lợi cho việc huy động cộng đồng tham gia và nhân Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (ngày 01 tháng 12 năm 2015). Ngoài mít tinh và diễu hành, có thể tổ chức các hoạt động phối hợp như toạ đàm, giao lưu về chủ đề HIV/AIDS, trưng bày, triển lãm, ca nhạc hoặc các sự kiện gây quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị. 

 - Tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình phòng, chống HIV/AIDS và chống kỳ thị, phân biệt đối xử; đặc biệt các mô hình, can thiệp của người nhiễm HIV làm chủ trong phòng, chống HIV/AIDS và giúp nhau trong cuộc sống. Chú trọng đến những người dễ tổn thương, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới và hải đảo.

 - Gặp mặt, sinh hoạt câu lạc bộ với những người nhiễm HIV, người dễ bị tổn thương với HIV; tuyên truyền vận động, hướng dẫn họ tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, tiếp tục thực hiện hành vi an toàn, tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị nhiễm HIV/AIDS.

- Huy động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích về công tác phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường.

4. Các thông điệp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 thực hiện theo những nội dung đính kèm công văn này.

Nhận được công văn này, yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tổ chức triển khai kịp thời và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12/2016 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38694029. E-mail: lvtuan@moet.edu.vn.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.  

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2016
Công văn số 5532/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016
Số ký hiệu 5532/BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành 11/11/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 11/11/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...