• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/2016
Kính gửi:  
  - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng công lập
trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Triển khai thực hiện Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 28).

Để tổng hợp số liệu báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy thuộc phạm vi quản lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 28 theo mẫu đính kèm (mẫu số 1,2).

Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và các trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/12/2016 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 04.3623.0603.

Trân trọng./.
* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.  

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/2016
Công văn số 5488/BGDĐT-NGCBQLGD về việc báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH, trường cao đẳng công lập
Số ký hiệu 5488/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày ban hành 08/11/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực 08/11/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...