• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 04/11/2016

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (sau đây gọi tắt là Thông tư số 47).

Để có cơ sở thực tiễn đánh giá kết quả triển khai và thực hiện Thông tư số 47, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng báo cáo việc triển khai và thực hiện Thông tư số 47, đồng thời gửi kèm văn bản quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại đơn vị trên cơ sở quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 47.

Báo cáo của các đơn vị (theo hướng dẫn đính kèm) gửi về Cục trước ngày 01/12/2016 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 04.3623.0603; email: trannga@moet.edu.vn.

 Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.  

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 04/11/2016
Công văn số 1316/NGCBQLGD-CSĐTBD Về việc báo cáo thực hiện Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014
Số ký hiệu 1316/NGCBQLGD-CSĐTBD Ngày ban hành 04/11/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT
Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý cơ sở giáo dục Nguyễn Hải Thập
Ngày có hiệu lực 04/11/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...