• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 14/10/2016
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Nghị định 116). Tại Nghị định 116 đã quy định chi tiết về đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, quy trình cấp phát và kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh nên không có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện một số địa phương còn chưa rõ về một số nội dung, do đó Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Tại Điều 4 Nghị định 116 quy định các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm hộ khẩu, khoảng cách từ nhà đến trường đối với từng cấp học và địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Tại điểm a khoản 5 Điều 11 Nghị định 116 quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 2 Điều 5 của Nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh để nhà trường chủ động trong việc tổ chức nấu ăn cho học sinh tại trường”.

Vì vậy, học sinh đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 116 nhưng phải được cấp có thẩm quyền cho phép ở bán trú trong trường hoặc khu vực gần trường để học tập trong tuần (học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày) mới được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 116.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi các sở giáo dục và đào tạo để biết và thực hiện.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 14/10/2016
Công văn số 5129/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Số ký hiệu 5129/BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành 14/10/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Dương Văn Bá
Ngày có hiệu lực 14/10/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...