• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 12/10/2016
Kính gửi:  
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3839/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2016 về việc tiếp nhận Tiến sĩ Nguyễn Chí Bính, Chủ nhiệm Khoa Đào tạo từ xa, Viện Đại học Mở Hà Nội, về công tác tại Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng giới thiệu chữ ký của Tiến sĩ Nguyễn Chí Bính với các cơ quan, đơn vị để thuận tiện trong việc quan hệ và phối hợp công tác.

Mẫu chữ ký của Tiến sĩ Nguyễn Chí Bính:


 

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 12/10/2016
Công văn số 5059/BGDĐT-VP về việc giới thiệu chữ ký Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Số ký hiệu 5059/BGDĐT-VP Ngày ban hành 12/10/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chánh Văn phòng Phạm Ngọc Phương
Ngày có hiệu lực 12/10/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...