• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2016
Kính gửi:  
  - Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên tiểu học;
  - Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo.

Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì, phối hợp với các chuyên gia tổ chức tập huấn cho giảng viên cốt cán các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên tiểu học và lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học của sở giáo dục và đào tạo.

1. Mục đích của tập huấn

- Nâng cao nhận thức, năng lực, nghiệp vụ cho các giảng viên, trưởng phòng giáo dục tiểu học hoặc lãnh đạo phụ trách giáo dục tiểu học của sở giáo dục và đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học.

- Đào tạo đội ngũ giảng viên cốt cán có khả năng tập huấn, hỗ trợ cho các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học về thực hiện đánh giá học sinh tiểu học ở địa phương.

2. Tổ chức tập huấn

 Triển khai tập huấn cho các đơn vị theo các khu vực phía Bắc, phía Nam và miền Trung (theo Phụ lục đính kèm).

3. Số lượng và thành phần

Mỗi trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên tiểu học sẽ cử các giảng viên có khả năng, kinh nghiệm giảng dạy các môn học ở tiểu học và mỗi sở giáo dục và đào tạo cử lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục tiểu học tham dự lớp tập huấn (số lượng và thành phần cụ thể theo Phụ lục đính kèm).

4. Thời gian và địa điểm

- Tập huấn theo khu vực phía Bắc: từ ngày 28/10/2016 đến hết ngày 30/10/2016. Khai mạc lúc 8 giờ ngày 28/10/2016 tại hội trường 11-10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội;

- Tập huấn theo khu vực phía Nam: từ ngày 03/11/2016 đến hết ngày 05/11/2016. Khai mạc lúc 8 giờ ngày 03/11/2016 tại hội trường B, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 222 Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;

- Tập huấn theo khu vực miền Trung: từ ngày 31/10/2016 đến hết ngày 02/11/2016. Khai mạc lúc 8 giờ ngày 31/10/2016 tại hội trường giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm Huế, 32 Lê Lợi, Thừa Thiên Huế;

- Địa điểm nghỉ: Học viên chủ động liên hệ chỗ nghỉ.

5. Kinh phí

Kinh phí đi lại, ăn, ở của học viên là giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, cán bộ của sở giáo dục và đào tạo do đơn vị cử người tham gia tập huấn chi trả theo quy định hiện hành.

Đề nghị hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên tiểu học, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo cử đúng, đủ thành phần học viên tham dự tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2016
Công văn số 5250/BGDĐT-GDTH về việc triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT
Số ký hiệu 5250/BGDĐT-GDTH Ngày ban hành 21/10/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Cơ quan ban hành/ Người ký
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Ngày có hiệu lực 21/10/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...