• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Kính gửi  
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ
  - Các Bộ, cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2619/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2016 về việc tiếp nhận Ông Tô Hồng Nam, Chuyên viên Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, về công tác tại Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng giới thiệu chữ ký của Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin với các cơ quan, đơn vị để thuận tiện trong việc quan hệ và phối hợp công tác.

Mẫu chữ ký của ông Tô Hồng Nam:

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Công văn số 3895/BGDĐT-VP về việc giới thiệu chữ ký Phó Cục trưởng Cục CNTT
Số ký hiệu 3895/BGDĐT-VP Ngày ban hành 10/08/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chánh Văn phòng Phạm Ngọc Phương
Ngày có hiệu lực 10/08/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...