• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 19/06/2015

Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 19/06/2015
Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
Số ký hiệu 893/QĐ-TTg Ngày ban hành 19/06/2015
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày có hiệu lực 19/06/2015
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...