• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/10/2015
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/2015

Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/10/2015
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/2015
Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Số ký hiệu 1819/QĐ-TTg Ngày ban hành 26/10/2015
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày có hiệu lực 26/10/2015
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...