• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 23/08/2016

Kính gửi: Các Đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng

Từ năm 2009 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức thường niên Cuộc thi quốc gia sinh viên với an toàn thông tin (ATTT). Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về ATTT cho sinh viên của các học viện, trường đại học và cao đẳng. Qua đó khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, dạy – học và nâng cao nhận thức về ATTT trong các nhà trường.

Năm 2015, Cuộc thi đã đạt được những thành quả đáng khích lệ: đội thi an toàn thông tin của Việt Nam đã đạt giải Nhất cuộc thi dành cho sinh viên về an toàn thông tin khu vực Đông Nam Á (Cyber SeaGame 2015).

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhân thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020, ngày 16/8/2016, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký Quyết định số 2828/QĐ-BGDĐT thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi quốc gia “Sinh viên với ATTT” năm 2016 do Thứ trưởng Bùi Văn Ga làm Trưởng ban và Quyết định số 2829/QĐ-BGDĐT ngày 16/8/2016 ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia “Sinh viên với ATTT” năm 2016.

Để tổ chức triển khai Cuộc thi “Sinh viên với ATTT” năm 2016 có hiệu quả, Bộ GDĐT đề nghị đồng chí Thủ trưởng các Đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng triển khai một số nội dung sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho tất cả sinh viên trong nhà trường hiểu đúng vai trò của ATTT và nội dung của Thể lệ Cuộc thi “Sinh viên với ATTT” năm 2016.

2. Khuyến khích và tạo điều kiện về tinh thần, vật chất cho sinh viên trong nhà trường đăng ký các đội tham gia dự thi. Thời hạn cuối Ban Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi là ngày 15/9/2016. Thông tin, thể lệ về cuộc thi được thông báo trên website của Hiệp hội ATTT Việt Nam (www.vnisa.org.vn) và Cục Công nghệ thông tin (http://e-ict.gov.vn/). Hình thức thi thực hành về ATTT được giới thiệu trên website ctf.ist-vnisa.org.vn.

Mọi vấn đề cần giải đáp liên quan đến Cuộc thi xin liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi qua hòm thư điện tử: sv_attt@vnisa.org.vn hoặc sv_attt@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 23/08/2016
Công văn số 4125/BGDĐT-CNTT về việc triển khai Cuộc thi quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2016
Số ký hiệu 4125/BGDĐT-CNTT Ngày ban hành 23/08/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Nguyễn Sơn Hải
Ngày có hiệu lực 23/08/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...