• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Kính gửi:  
  - Các sở giáo dục và đào tạo; 
  - Các đại học, học viện; 
  - Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông đầu năm học 2016-2017, nội dung cụ thể như sau:

1. Các sở giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể công tác phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh trong năm học 2016-2017, tập trung vào một số nội dung chủ yếu:

- Tiếp tục triển khai thí điểm dạy bơi cho học sinh tiểu học; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các phương pháp phòng, chống đuối nước và mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy cho học sinh.

- Chỉ đạo các trường phổ thông trên địa bàn vận động các tổ chức, cá nhân trang bị đủ cặp phao, áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện đường thủy.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tăng cường tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

- Tổ chức họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

- Tổ chức cho học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện việc điều khiển xe gắn máy và các phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện phảỉ đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng, không chở quá số người theo quy định và không dàn hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông.

- Xây dựng quy định cụ thể về việc học sinh phải tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ, các quy tắc giao thông, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp đối với những trường hợp học sinh vi phạm để kịp thời giáo dục, nhắc nhở học sinh và thông báo cho phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.

- Lồng ghép nội dung giáo dục về văn hóa giao thông vào các môn học giáo dục công dân, đạo đức…, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và dần hình thành thế hệ công dân ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

- Các sở giáo dục và đào tạo đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá hạnh kiểm, đạo đức của học sinh; đưa công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học thành một trong những tiêu chí đánh giá thi đua trong năm học 2016-2017 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

2. Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp

- Lồng ghép phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên vào tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, khóa học; quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ về giao thông trong dịp đón tiếp học sinh, sinh viên mới nhập học để tránh gây ùn tắc tại các đầu mối giao thông trên địa bàn.

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy tắc giao thông.

- Các trường (khoa) sư phạm tiếp tục nghiên cứu, đưa giáo dục an toàn giao thông vào chương trình giảng dạy chính khóa.

3. Các đơn vị thuộc Bộ

- Vụ Công tác học sinh, sinh viên phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn tài liệu tham khảo về văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh tiểu học.

- Các Vụ Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học tiếp tục rà soát chương trình, nội dung tài liệu và thời lượng giảng dạy giáo dục an toàn giao thông chính khóa và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để đưa vào giảng dạy chính khóa theo lộ trình xây dựng chương trình và sách giáo khoa của Bộ.

Nhận được công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 15/10/2016.          

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội (đ/c Nguyễn Việt Hà, điện thoại: 043.869.4916, 0912.446.933; Email: hanv@moet.edu.vn). 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Công văn số 3988/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2016-2017
Số ký hiệu 3988/BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành 15/08/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...