• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 09/08/2016
Kính gửi:  
  - Các sở giáo dục và đào tạo;
  -  Các đại học, học viện;
  - Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo, tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và công tác quản lý học sinh, sinh viên (HSSV) trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 I. Nội dung:

1. Đánh giá tình hình 01 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục.

2. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2016 và góp ý dự thảo Chương trình công tác học sinh, sinh viên giai đoạn 2016-2020. Khen thưởng một số tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2016.

3. Tập huấn các chuyên đề: Quán triệt thực hiện Luật Phòng chống khủng bố và triển khai thực hiện các biện pháp phối hợp phòng, chống âm mưu, thủ đoạn kích động, lôi kéo HSSV tham gia hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước; Giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên mạng Internet, phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến cho HSSV. Nội dung, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống của HSSV; các nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2016-2017.

II. Đối tượng triệu tập:

1. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cử 01- 02 đại biểu là: Lãnh đạo nhà trường phụ trách công tác HSSV, lãnh đạo, chuyên viên Ban Công tác sinh viên, Phòng Công tác HSSV.

2. Các sở giáo dục và đào tạo cử 01 đại biểu là: Lãnh đạo Phòng Công tác HSSV hoặc lãnh đạo Phòng, ban phụ trách công tác HSSV khối giáo dục chuyên nghiệp.

III. Kế hoạch tổ chức: Hội thảo và tập huấn được tổ chức theo 2 khu vực:

1. Khu vực phía Bắc: Các sở giáo dục và đào tạo, các trường thuộc các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên – Huế trở ra phía Bắc:

- Thời gian: Từ 18/8/2016 đến hết ngày 20/8/2016. Khai mạc: 8h00 ngày 18/8/2016. Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 16h ngày 17/8/2016.

- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), số 20 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Khu vực phía Nam: Các sở giáo dục và đào tạo, các trường thuộc các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào phía Nam:

- Thời gian: Từ ngày 25/8/2016 đến hết ngày 27/8/2016. Khai mạc: 8h00 ngày 25/8/2016. Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 16h ngày 24/8/2016.

- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 IV. Các thông tin khác:

1. Các đơn vị cử người đi dự hội thảo, tập huấn thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại cho đại biểu theo quy định hiện hành.

2. Đại biểu tham dự hội thảo, tập huấn tự liên hệ chỗ ăn, nghỉ và phương tiện đi lại.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT: 04.38694916; 0912.069.880, email: nnhuy@moet.gov.vn.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/1989/3840_bgddt_vp.rar?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 09/08/2016
Công văn số 3840/BGDĐT-VP về việc triệu tập đại biểu dự hội thảo, tập huấn công tác đảm bảo ANTT trong trường học và công tác quản lý HSSV
Số ký hiệu 3840/BGDĐT-VP Ngày ban hành 09/08/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chánh Văn phòng Phạm Ngọc Phương
Ngày có hiệu lực 09/08/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...