• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/2016
Kính gửi:  
   - Giám đốc các đại học, học viện;
  - Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.


Thực hiện Quyết định số 2548/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho giảng viên giáo dục Lý luận chính trị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cụ thể như sau:

1. Nội dung bồi dưỡng: Theo Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08 tháng 4 năm 2016 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 13/5/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương. 
2.    Đối tượng: Ban chủ nhiệm Khoa; Trưởng bộ môn/Tổ trưởng Lý luận chính trị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng. 
3.    Thời gian, địa điểm: 
3.1. Tại Hà Nội: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn các địa phương từ tỉnh Quảng Trị trở ra.
- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 14/8/2016 đến 16/8/2016;
- Địa điểm: Hội trường lớn Ký túc xá Mễ Trì, số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
3.2. Tại TP. Hồ Chí Minh: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn các địa phương từ tỉnh Thừa Thiên-Huế trở vào.
- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 19/8/2016 đến ngày 21/8/2016;
- Địa điểm: Hội trường Học viện Chính trị Khu vực II, số 99 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM.
Các giảng viên có nhu cầu chỗ ở, liên hệ trực tiếp với: Đ/c Phạm Thị Pha Lê, Phó chánh văn phòng Học viện Chính trị Khu vực II, số điện thoại: 0918025571.
Những vấn đề khác:
- Chế độ công tác phí cho đại biểu trong thời gian tham dự bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo thanh toán theo quy định hiện hành (đại biểu đến dự tập huấn tự lo nơi ăn, nghỉ);

- Danh sách học viên tham dự lớp bồi dưỡng gửi về nmhung@moet.edu.vn hoặc Phòng đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội qua địa chỉ email:pqhuong@gmail.com trước ngày 10/8/2016.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng cử đúng đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng theo quy định. 
 (Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại 04.38681386 hoặc Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội qua số điện thoại: 04.35579035; Email:pqhuong@gmail.com.)

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/2016
Công văn số 3745/BGDĐT-GDĐH về việc triệu tập lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý luận chính trị 2016
Số ký hiệu 3745/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành 02/08/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực 02/08/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...