• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 24/11/2014

Kính gửi : Các cơ sở Giáo dục và Đào tạo

Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục .KĐCLGD đã được qui định tại Luật Giáo dục (2005) ; Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Chính phủ , Nghị quyết Đại hội XI , Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI của Đảng ; Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ; Kế hoạch hành động của Ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Nội dung chi tiết đề nghị xem trong file đính kèm.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 24/11/2014
V/v Tăng cường triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
Số ký hiệu Công văn 6736/BGDĐT-KTKĐCLGD Ngày ban hành 24/11/2014
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 24/11/2014
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...