• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 24/11/2014

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (gọi tắt là Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT) Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/9/2014, thay thế Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT Thông tư45/2011/TT-BGDĐT và có một số thay đổi về các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trường mầm non. Để tiếp tục thực hiện công tác KĐCLGD trường mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Trường mầm non triển khai tự đánh giá và được sở GDĐT đánh giá ngoài từ ngày 22/9/2014 thì thực hiện theo quy định của Thông tư 25/2014/TT- BGDĐT.

2. Trường mầm non đã hoàn thành tự đánh giá trước ngày 22/9/2014 nhưng chưa được đánh giá ngoài thì tiến hành rà soát, điều chỉnh lại báo cáo tự đánh giá và thực hiện các bước của quy trình KĐCLGD quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT.

3. Trường mầm non đã được đánh giá ngoài trước ngày 22/9/2014 nhưng chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (từ cấp độ 1 trở lên theo Thông tư 45/2011/TT-BGDĐT) thì Giám đốc sở GDĐT chỉ đạo việc tổ chức rà soát, đối chiếu với quy định tại Thông tư25/2014/TT-BGDĐT để công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nếu đủ điều kiện.

4. Trường mầm non đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư 45/2011/TT-BGDĐT trước ngày 22/9/2014 thì sở GDĐT làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận chất lượng giáo dục. Thời hạn giá trị của giấy chứng nhận chất lượng giáo dục mới tính theo thời hạn của giấy chứng nhận cũ. Các cấp độ được quy đổi như sau:

a) Cấp độ 1 theo Thông tư 45/2011/TT-BGDĐT chuyển thành cấp độ 2 theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT;

b) Cấp độ 2 theo Thông tư 45/2011/TT-BGDĐT chuyển thành cấp độ 3 theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT.

5. Việc thực hiện các quy định tại mục 2, 3, 4 của văn bản này phải được hoàn thành trước ngày 31/12/2014.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thực hiện đúng hướng dẫn tại văn bản này. Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục và Vụ Giáo dục Mầm non có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương, tổng hợp và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo Bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên) theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 043.8683361, fax: 043.8684995, E-mail: phongkdclgdpt@moet.edu.vn để được giải đáp./.

 Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 24/11/2014
V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT
Số ký hiệu 6735/BGDĐT-KTKĐCLGD Ngày ban hành 24/11/2014
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 24/11/2014
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...