• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/05/2015
  • Ngày có hiệu lực: 12/05/2015

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

        Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi là các nhà trường) trong thời gian qua đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tuy nhiên khi thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc do những thay đổi chưa đồng bộ của một số quy định trong công tác quản lý. Trong khi chưa điều chỉnh được đồng bộ một số quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, rút kinh nghiệm qua thực tế triển khai, để công tác kiểm định chất lượng giáo dục có hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT:

          1. Xác định công tác kiểm định chất lượng giáo dục là giải pháp nhằm quản lý đồng bộ các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (đầu vào), quá trình giáo dục và kết quả giáo dục (đầu ra). Kiểm định chất lượng giáo dục hướng tới việc giao quyền tự chủ về chất lượng giáo dục cho các nhà trường. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục là cơ sở để các cấp chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục và xã hội thực hiện việc giám sát, hỗ trợ nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

         2. Chỉ đạo hoạt động tự đánh giá đúng hiện trạng điều kiện bảo đảm chất lượng và chất lượng giáo dục của các nhà trường, chú trọng việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, hiệu quả và khả thi. Trong quá trình tự đánh giá cần tránh hình thức, máy móc, lãng phí, đặc biệt chú ý chống bệnh thành tích. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào kiểm định chất lượng giáo dục. Sử dụng hiệu quả phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, khuyến khích các địa phương xây dựng và sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục cho các cấp học, bậc học khác.

         3. Triển khai hoạt động đánh giá ngoài với mục đích chính là tư vấn, hỗ trợ các nhà trường trong việc đánh giá chính xác hiện trạng và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng để bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện đúng chủ trương không thanh tra toàn diện các nhà trường mà chuyển thành hoạt động đánh giá ngoài.

 

* Nôi dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/05/2015
  • Ngày có hiệu lực: 12/05/2015
V/v thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Số ký hiệu 2210/BGDĐT-KTKĐCLGD Ngày ban hành 12/05/2015
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Ngày có hiệu lực 12/05/2015
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...