• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/06/2015

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/1759/tt832_2116_qd_bgddt.rar?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/06/2015
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014
Số ký hiệu 2116/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 22/06/2015
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...