Ngày 26/12/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Cổng TTĐT kính gửi tới các Quý độc giả quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.