Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư  ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý độc giả, cá nhân, tổ chức quan tâm.

Trân trọng./.