Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 428 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
22/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
09/07/2014
21/2014/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
07/07/2014
21/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
16/06/2014
20/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
30/05/2014
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ
30/05/2014
19/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm
30/05/2014
17/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức
26/05/2014
19/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
21/05/2014
18/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
20/05/2014
16/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm
16/05/2014
17/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
15/05/2014
15/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
15/05/2014
16/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
08/05/2014
15/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
08/05/2014
14/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 41/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
06/05/2014
14/2014/TT-BGDĐT Thông tư Quy định xét tặng giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
05/05/2014
13/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
28/04/2014
13/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011
28/04/2014
12/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
18/04/2014
11/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
18/04/2014