Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 418 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
17/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
15/05/2014
15/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
15/05/2014
16/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
08/05/2014
15/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
08/05/2014
14/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 41/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
06/05/2014
14/2014/TT-BGDĐT Thông tư Quy định xét tặng giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
05/05/2014
13/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
28/04/2014
13/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011
28/04/2014
12/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
18/04/2014
11/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
18/04/2014
10/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
11/04/2014
10/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
11/04/2014
11/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT, Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT, Thông tư 06/2013/TT-BGDĐT và Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
04/04/2014
09/2014/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
25/03/2014
08/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
20/03/2014
07/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
14/03/2014
06/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
11/03/2014
03/2014/TT-BTTTT Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
11/03/2014
09/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
07/03/2014
06/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
04/03/2014