Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 418 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
30/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
28/08/2014
125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên
27/08/2014
29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài
26/08/2014
28/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
26/08/2014
22/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT, thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/08/2014
26/2014/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX
11/08/2014
25/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
07/08/2014
25/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục,quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
07/08/2014
24/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở
25/07/2014
23/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học
18/07/2014
22/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
09/07/2014
21/2014/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
07/07/2014
21/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
16/06/2014
20/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
30/05/2014
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ
30/05/2014
19/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm
30/05/2014
17/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức
26/05/2014
19/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
21/05/2014
18/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
20/05/2014
16/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm
16/05/2014