Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 421 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
06/2016/TT-BGDĐT Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
21/03/2016
04/2016/TT-BGDÐT Thống tư số 04/2016/TT-BGDÐT về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
14/03/2016
03/2016/TT-BGDĐT Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
14/03/2016
02/2016/TT-BGDĐT Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia
10/03/2016
01/2016/TT-BGDĐT Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
15/01/2016
35/2015/TT-BGDĐT Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT v/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
31/12/2015
34/2015/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M’Nông
30/12/2015
28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV v/v Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
06/11/2015
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
16/09/2015
19/2015/TT-BGDĐT Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
08/09/2015
14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014
16/07/2015
08/2015/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
21/04/2015
06/2015/TT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập
16/03/2015
27/2015/NĐ-CP Nghị định số 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" , "Nhà giáo ưu tú"
10/03/2015
05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
10/03/2015
04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
10/03/2015
03/2015/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
26/02/2015
01/2015/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Điều lệ trường Cao đẳng
15/01/2015
29/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ
31/12/2014
28/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/12/2014