Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 373 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
16/09/2015
19/2015/TT-BGDĐT Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
08/09/2015
14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014
16/07/2015
08/2015/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
21/04/2015
06/2015/TT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập
16/03/2015
27/2015/NĐ-CP Nghị định số 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" , "Nhà giáo ưu tú"
10/03/2015
05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
10/03/2015
04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
10/03/2015
03/2015/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
26/02/2015
01/2015/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Điều lệ trường Cao đẳng
15/01/2015
47/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
31/12/2014
29/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ
31/12/2014
28/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/12/2014
80/2014/QĐ-TTg Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
30/12/2014
208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 124/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
26/12/2014
46/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học
23/12/2014
27/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ
23/12/2014
45/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
17/12/2014
44/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
12/12/2014
43/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Kinh doanh; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm; Quản trị - Quản lý
05/12/2014