Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 415 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
11/2011/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT
28/02/2011
09/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông-Lâm-Ngư nghiệp
24/02/2011
08/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
17/02/2011
07/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
17/02/2011
06/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo
11/02/2011
05/2011/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT
10/02/2011
04/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học
28/01/2011
03/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
28/01/2011
02/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
20/01/2011
01/2011/TT-BTTTT Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
04/01/2011
44/2010/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT
30/12/2010
43/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
30/12/2010
42/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
30/12/2010
41/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học
30/12/2010
40/2010/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
30/12/2010
39/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
23/12/2010
38/2010/TT-BGDĐT Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
22/12/2010
37/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học
21/12/2010
36/2010/TT-BGDĐT Thông tư về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT
15/12/2010
35/2010/TT- BGDĐT Thông tư quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
14/12/2010