Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 416 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
169/2011/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011
24/11/2011
106/2011/NĐ-CP Nghị định số 106/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
23/11/2011
55/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
22/11/2011
54/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
15/11/2011
52/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN
11/11/2011
48/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
25/10/2011
47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo
19/10/2011
45/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
11/10/2011
44/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
10/10/2011
175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ
13/09/2011
38/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên
29/08/2011
36/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
17/08/2011
35/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11/08/2011
34/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành danh mục mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp
11/08/2011
33/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên
08/08/2011
32/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
08/08/2011
31/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
08/08/2011
30/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông
08/08/2011
29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg
15/07/2011
28/2011/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT
15/07/2011