• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/07/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/07/2023
Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Số ký hiệu 4/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 14/07/2023
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...