• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/07/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/07/2023
Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Số ký hiệu 5/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 14/07/2023
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...