• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/06/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/06/2023
Thông tư bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Số ký hiệu 12/2023/TT-BGDĐT Ngày ban hành 15/06/2023
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...