• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/06/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/06/2023
Thông tư bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
Số ký hiệu 11/2023/TT-BGDĐT Ngày ban hành 15/06/2023
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...