• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/08/2022
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 13/2022/TT-BGDĐT Ngày ban hành 03/08/2022
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...