• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/08/2022
Văn bản hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
Số ký hiệu 7/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 03/08/2022
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...