• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/08/2022
Văn bản hợp nhất Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
Số ký hiệu 6/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 03/08/2022
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...