• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/05/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/05/2022
Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
Số ký hiệu 06/2022/TT-BGDĐT Ngày ban hành 11/05/2022
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...