• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/01/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/01/2022
Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Số ký hiệu 02/2022/TT-BGDĐT Ngày ban hành 18/01/2022
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...