• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/12/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/12/2021
Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học
Số ký hiệu 35/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành 06/12/2021
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...